Natuurbeheer

Het juridische kader voor Natuurbeheer is van belang voor natuurgebieden, agrarische gebieden en recreatieterreinen. Natuurbeschermingswet en aanverwante regelgeving, Natura 2000, nationale en provinciale landschappen, de ecologische hoofdstructuur en de ecologische verbindingszones brengen regels met zich, waarmee men in het gehele buitengebied rekening heeft te houden.

Kennis en ervaring met regelingen op dit terrein zijn onontbeerlijk voor een adequate behartiging van de belangen van de gebruikers van het buitengebied.

Govert Janssen heeft als belangenbehartiger en als bestuurder van landschapsorganisaties kennis van en ervaring met deze regels opgedaan.

Contact

Stuur ons een mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.