Recreatiebranche

RECREJURA Advies & Advocatuur is er ruim 25 jaar voor de ondernemer in de recreatie-branche!

Of het gaat om de exploitatie van een camping, een bungalowpark, een jachthaven, een dagrecreatieproject, een zwembad of sauna, een groepsaccommodatie, buitensportonderneming of andere recreatie-gerelateerde bedrijvigheid.

RECREJURA Advies & Advocatuur heeft ruim 25 jaar ervaring opgedaan bij het vinden van een oplossing voor de juridische problematiek waarmee u, als recreatieondernemer, geconfronteerd wordt!

RECREJURA Advies & Advocatuur heeft ervaring in

omgevingsrecht, milieurecht, erfpachtrecht, huurrecht, recht van de personenassociaties, interpretatie van RECRON-voorwaarden, doorbelasten van parklasten, permanente (niet-recreatieve) bewoning van recreatieverblijven, ontruiming, geschillen met belangenverenigingen, algemene voorwaarden, implementatie van brandveiligheidsvoorschriften, burenrecht, koop en verkoop, appartementsregelgeving en verkaveling, onteigening, elektriciteitswetgeving, wettelijke aansprakelijkheid, herstructurering, vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen.

RECREJURA Advies & Advocatuur pakt de aan haar toevertrouwde zaak snel en adequaat op.

Contact

Stuur ons een mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.