Kantoor

Op het kantoor van Janssen Recrejura Advies & Advocatuur zijn dagelijks Govert Janssen als advocaat, daarbij ondersteund door Willyjanne van Hummel – Bos als secretaresse en kantoormanager, werkzaam.

In voorkomende gevallen wordt ondersteuning gevraagd van een accountant of fiscalist, een waarderingsdeskundige, een ecoloog, een planoloog, een cultuur- of architectuurhistoricus danwel van een collega advocaat die in bijzondere gevallen over specifieke expertise beschikt.

Janssen Recrejura Advies & Advocatuur streeft ernaar de aan haar toevertrouwde zaken snel en adequaat te behandelen en de opdrachtgever steeds van de ontwikkelingen en bevindingen op de hoogte te houden.

Dit gaat bij voorkeur per e-mail, maar ook per app of per fax.

De opdrachtgever weet steeds wanneer hij (verdere) informatie verkrijgt en wat de stand van zaken is.

Contact

Stuur ons een mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.