Govert Janssen

Govert Janssen is sinds maart 1980 in de rechtspraktijk werkzaam.

Aanvankelijk met name in de agrarisch-juridische praktijk, welke praktisch geleidelijk is verschoven naar de juridische problematiek van de recreatieondernemers als zwaartepunt.

Govert Janssen heeft bijzondere ervaringen opgedaan door voor honderden agrarische ondernemers (tegelijk) te procederen in verband met de Beschikking (later: Regeling) Superheffing, de Meststoffen Wetgeving en de herziening van de Jachtwetgeving.

In de jaren 1994 – 1996 was Govert Janssen juridisch coördinator van de acties van de Stichting “Wij zijn ’t Zat”, welke acties zich richtten tegen de toen op handen zijnde wijziging van de Meststoffenwetgeving. Bij deze activiteiten ging het om duizenden bestuurs- en strafrechtelijke procedures bij alle rechterlijke instanties in Nederland.

RECREATIE

In de recreatiebranche is Govert Janssen sinds 1992 adviseur van de ondernemersvereniging RECRON en gedurende jaren leverancier van (juridische) artikelen in het RECRON-vakblad.

In zijn vrije tijd is Govert Janssen lid geweest van de gemeenteraden van de gemeenten Elst (thans Over Betuwe) en Ubbergen (thans Berg en Dal), bestuurslid van lokale ondernemersorganisaties en van organisaties op het gebied van natuurbeheer en erfgoedzorg. Met name deze vrijetijdsbesteding vormt de grondslag voor zijn professionele praktijk op het juridische terrein van cultureel erfgoed.

Govert Janssen is getrouwd, vader van drie kinderen en grootvader van twee kleinzonen.

Contact

Stuur ons een mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.